Mentale en fysieke gezondheid
Morgen in huis!
Hoge kwaliteit supplementen
Groothandel
0
0
Mentale en fysieke gezondheid
Morgen in huis!
Hoge kwaliteit supplementen

Verzenden & retourneren

Snel en discreet verzonden

Vandaag besteld is vandaag verzonden!

 • Alle bestellingen die wij versturen worden discreet verzonden in een blanco envelop of pakket.
 • Alles wat je op werkdagen voor 14:00 u besteld, wordt dezelfde dag nog verzonden!
 • Leveringen ook op zaterdag.
 • Levertijden buiten Nederland en de UK maar binnen de EU kunnen twee tot vier dagen duren.

Geen verzendkosten voor bestellingen vanaf €65

Drbeckyshop.com brengt geen verzendkosten in rekening voor bestellingen vanaf €65 binnen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Voor bestellingen naar België rekenen wij geen verzendkosten vanaf €100. Er geldt geen minimum bestelbedrag.

Nederland

Pakketpost (met track 'n trace)

€4,95

 Nederland

Servicepunt levering

€4,95

 Vereniging Koninkrijk

Pakketpost (met track 'n trace)

€4,95

 Vereniging Koninkrijk

Servicepunt levering

€4,95

 België

Pakketpost (met track 'n trace)

€7,95

 België

Servicepunt levering

€7,95

 Duitsland

Pakketpost (met track 'n trace)

€8,50

 Internationaal

Pakketpost (met track 'n trace)

€15

 

Ruilen en retourneren

Heb je het verkeerde product besteld? Is het product kapot aangekomen? Of heb je een andere reden om het product te willen ruilen? In de meeste gevallen kun je een bij ons besteld product retour sturen, op enkele uitzonderingen na.

Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 • Tijdens de bedenktijd dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden met uitzondering van de artikelen beschreven onder het kopje ‘Wanneer mag een product niet retour gestuurd worden?. Indien je van je herroepingsrecht gebruik maakt, zal je het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de verpakking aan ons retourneren, conform de door de ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer je gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht ben je verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan ons. Het kenbaar maken dien je te doen middels het modelformulier. Nadat je kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht dien je het product binnen 28 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Indien je na afloop van de hierboven genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van je herroepingsrecht het product niet aan ons hebt teruggezonden, is de koop definitief.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

Hoe kan ik het product retour sturen?

Dit kan eenvoudig in 3 simpele stappen:

 1. Neem contact op met Customer Care afdeling van [email protected] om het product aan te melden om retour te sturen.
 2. Onze Customer Care afdeling bekijkt of het door jouw aangemelde product aan alle voorwaarden voldoet om retour gestuurd te worden. Je krijgt hier zo snel mogelijk uitsluitsel over.
 3. Mailadres: [email protected]


Zo eenvoudig kan het zijn!

Consument is niet verplicht het modelformulier in te vullen: Neem contact op met Customer Care afdeling van [email protected].

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen) 

Aan: Dr Becky Spelman  BV.

Molenlaan 11 A | 1422 XN | Uithoorn | Nederland 

E-mail: [email protected]

- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

 • [Naam consumenten(en)]

 

 •  [Adres consument(en)]

 

 •  [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

  

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Formulier opslaan

Drbeckyshop.com

Innovatieve gezondheidsproducten van hoge kwaliteit.

Voor al uw vragen

Social media

Volg ons

Review LogoWij scoren een op

Dr Becky Spelman B.V

Molenlaan 11 A
1422 XN Uithoorn
the Netherlands

VAT number: NL 861771461B01
Chamber of Commerce: 80713661
IBAN: NL41 INGB 0008078315